Boekpresentatie

Created with Sketch.

Het is 19 mei 1944 en de camera van filmmaker Brezlauer snort. Op het perron van Westerbork stappen angstige mensen in veewagens. Lang is gedacht dat er op die dag alleen Joden naar het oosten vertrokken. Later kwam aan het licht dat er zich ook 245 Roma en Sinti bij het transport bevonden. Drie dagen eerder had de overheid op bevel van de bezetter door het hele land een zogenaamde ‘zigeunerrazzia’ georganiseerd. Nederlandse politieagenten pakten Roma en Sinti op en brachten hen naar Westerbork.

Dit boek omvat alle namen van de Roma en Sinti die gearresteerd werden tijdens de ‘zigeunerrazzia’, aangevuld met Roma en Sinti die in België verbleven, maar banden met Nederland hadden. Het boek is geen opsomming van namen; er wordt beschreven hoe Roma en Sinti voor, tijdens en na de oorlog leefden.

Een speciale plek is er voor de families Mirosch en Korpatsch, die rondreisden in Friesland en daardoor de aanleiding waren voor dit boek.

Reinder H. Postma is bekend geworden als auteur van boeken over de plaatselijke geschiedenis van noordoost Friesland. De reeks ‘de oorlog een gezicht gegeven’, waarin hij samen met zijn vrouw de Tweede Wereldoorlog in de regio beschrijft, is zijn omvangrijkste werk.

In dit boek werkt hij voor het eerst samen met zijn dochter Elbrich. Peter Jorna, sinds jaren deskundig op het gebied van de Roma en Sinti, verleende zijn medewerking. In zijn boeken stelt Postma de mens in de geschiedenis centraal.

Dat er over de talrijke slachtoffers van de ‘zigeunerrazzia’ zo weinig bekend was, deed hem besluiten van hen een compleet overzicht te maken. Zij moeten niet vergeten worden.

Dit boek, waarvoor onderzoek in het hele land werd gedaan, is een unieke uitgave die het beeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog completeert.

De titel van onze boeken is ontleend aan onderstaand filmfragment uit de film ‘Schindlers list’. De beelden blijven je ontroeren evenals de muziek

Jerusalem of Gold