Boek bestellen

Het boek telt 424 bladzijden, 55 hoofdstukken, een bronvermelding en een naamregister. In het boek vindt u verhalen uit alle dorpen in de voormalige gemeente Westdongeradeel. Het is gedrukt en ingebonden met hard kaft.
Wilt u dit boek in uw bezit hebben? Dat is mogelijk.
B
estellen kan door:
* een mail te sturen naar: rhpostma4045@gmail.com
* te bellen naar 0511-452100

Het boek kost € 30,00. Het is mogelijk het boek te laten opsturen. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 7,50.

De uitgebreide herdruk van Kollumerland, deel I is nog beperkt voorradig. Kosten: 30 euro p.s.
De uitgebreide herdruk van Kollumerland deel II is eveneens nog op voorraad. Kosten ook 30 euro p.s.