Bestellen

Created with Sketch.
De oorlog een gezicht gegeven. Deel 6
Dantumadeel in de periode ’40-’45
1e druk, € 30,–
De oorlog een gezicht gegeven. Deel 1
Kollumerland in de periode ’40-’45
3e, herziene druk, € 30,–
De oorlog een gezicht gegeven. Deel 2
Kollumerland in de periode ’40-’45
2e druk,uitverkocht
De oorlog een gezicht geven. Deel 5
Westdongeradeel in de periode ’40-’45’
1e druk €30,–
Honderd jaar ‘IJsclub Oudwoude e.o.’
Vrolijke verhalen op en rondom het ijs in Oudwoude.
€ 17,50
De Zigeunerrazzia van 1944
1e druk € 30,–
Liefde tussen Kollum en Perak
Brieven van Minke en Jaap.
Levensverhaal van Jaap Broersma en Minke Bosgraaf, twee geliefden die van elkaar gescheiden werden door het vertrek van Jaap naar Indië.
1e druk € 27,50

De boeken kunnen worden besteld door een email te sturen aan rhpostma4045@gmail.com

De boeken kunnen worden verzonden. Verzendkosten in Nederland zijn € 7,50.
Afhalen kan in Oudwoude.