Meer titels

Meer titels

Het boek van Westdongeradeel is nog op voorraad. Tevens hebben we van de vermeerderde herdrukken van deel I en II over Kollumerland nog een klein aantal liggen. Dokkum en Oostdongeradeel zijn uitverkocht. Verder werken we momenteel aan Dantumadeel en Ferwerderadeel. Beide delen zijn al ver gevorderd, we hopen in ieder geval volgend jaar mei weer een deel klaar te hebben. Er wordt hard gewerkt en we doen ons best om een en ander in ‘kalk en semint’ te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *