Noordoost Friesland

beschreven
door

Reinder Postma
en
Yvonne te Nijenhuis

Boeken die de geschiedenis tot leven wekken

Welkom

Welkom op de website van Reinder Postma en Yvonne te Nijenhuis. Hier worden de boeken van het schrijversechtpaar gepresenteerd.

Wie zijn wij?

Van jongs af aan heeft Reinder Postma zich geïnteresseerd voor de lokale geschiedenis en zijn vrouw Yvonne te Nijenhuis vond het altijd leuk om verhalen te schrijven. Deze combinatie van interesses heeft geleid tot een aantal gezamenlijke publicaties. De start van het onderzoek naar de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Noordoost Friesland ligt in 1986, het jaar dat Reinder en Yvonne in Oudwoude gaan wonen. Het onderzoek leidt aanvankelijk tot artikelen die worden gepubliceerd in het Nieuwsblad voor Noordoost Friesland. Met verloop van tijd ontstaat het idee om de uitkomsten van het onderzoek in boekvorm uit te geven. In 2010 verschijnt een boek onder de naam ‘De oorlog een gezicht gegeven’. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog in Kollumerland. Er blijkt veel interesse voor te zijn. De geschiedenis wordt verteld in vlot geschreven verhalen met veel aandacht voor de belevenissen van de inwoners van de gemeente. Het boek blijkt deel 1 te zijn van een serie, want het jaar erop volgt al het volgende deel. Ook dit gaat over Kollumerland. In 2014 verschijnt deel 3 over Dokkum. Vanaf dit deel gaan Reinder en Yvonne samen aan de slag met de boeken. In 2018 is deel 4 over de gemeente Oostdongeradeel gereed en wordt deel 1 geheel herzien. Deel 5, over de gemeente Westdongeradeel, verschijnt in 2020. Het zou een prachtige presentatie worden met veel bezoek uit buiten- en binnenland in de Hervormde kerk van Ternaard. . De uitreiking valt namelijk samen met de herdenking van 75 jaar bevrijding. Helaas wordt het een online presentatie vanwege de Corona pandemie. In 2022 verschijnt  deel 6 van de serie. Dit deel gaat over Dantumadeel. Het verschijnt na het overlijden van Reinder, maar hij heeft het onderzoek voor het boek nog grotendeels gedaan. Tussendoor worden er ook nog een aantal andere boeken gepubliceerd, soms door Reinder en Yvonne samen, maar soms in samenwerking met anderen. Zo verschijnen er boeken over: -Fogelsanghstate in Veenklooster -De graaf Clancarty uit Ierland die Oudwoude woonde -De state Ter Luyne -De liefde tussen Minke Bosgraaf en Jaap Broersma die naar Indië moest. -De IJsclub Oudwoude -De Zigeunerrazzia van mei 1944. Dit boek geeft een volledig overzicht van alle personen die bij deze razzia werden weggevoerd.

Bijzonder!

In het voorjaar van 2018 worden Reinder en Yvonne in het bijzijn van vrienden en familie in het gemeentehuis in Kollum verrast door de burgemeester. Hij mag hen namens Zijne Majesteit benoemen tot Ridder van Oranje  Nassau vanwege het steeds maar doorgaande en diepgravende geschiedenisonderzoek.

Overleden. Na een ziekteperiode van ruim vier jaar is Reinder op 1 september 2021 thuis in Oudwoude overleden in het bijzijn van zijn geliefden. Yvonne zet het werk nu alleen voort. Op dit moment wordt er gewerkt aan deel 7, over Ferwerderadeel. Zij krijgt daarbij hulp van Johannes Boorsma.

Titel

  • Pagina