De oorlog een gezicht gegeven

Westdongeradeel in de periode '40-'45

Over ons

Sinds we in in 1986 in Oudwoude zijn komen wonen, is het verzamelen van materialen en informatie over de Tweede Wereldoorlog begonnen. Dat leidde al snel tot publicaties in het Nieuwsblad van Noordoost Friesland. Met verloop van tijd was er zoveel materiaal dat er voldoende was om een boek te vullen.
In 2010 hebben we ons eerste boek over de oorlog gepubliceerd. Dat ging over de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Kollumerland. Het jaar daarna volgde deel 2.
Het onderzoek heeft zich uitgebreid naar wat nu de gemeente Noardeast Fryslân is en de gemeente Dantumadeel. In 2014 volgde deel 3 over Dokkum en in 2018 deel vier over Oostdongeradeel.
Na de oorlog leek alles zwart of wit te zijn; later vervaagden de scherpe verschillen enigszins en werd het meer grijs. Wij proberen een en ander in te kleuren. We vinden het belangrijk de mensen te belichten die in oorlogstijd moesten leven, vandaar ook de titel: De oorlog een gezicht gegeven!
In het voorjaar van 2018 zijn we koninklijk onderscheiden vanwege onze activiteiten. In onze boeken gaan we geen onderwerpen uit de weg en noemen mensen bij name. Vanuit een historische achtergrond proberen we de zaken in een juist perspectief te plaatsen.

Verhalen

Enkele voorbeelden van de verhalen uit het boek.

Helene Mainzer uit Frankfurt

Helene Mainzer is uit Frankfurt naar Enschede gevlucht..

Familie Marcus uit Zwolle

Links staat Fien Marcus afgebeeld.

Familie Eppens uit Holwerd

Links Hans Eppens, rechts Wieger Roesink.
In het midden Durkje Bierma.

Video’s

Via Radio Oranje werden geheime berichten doorgezonden.

Radio Oranje

Joden in Friesland, voor en in de oorlog gefilmd.

Joden in Friesland

Familie Streekstra op It Skoar gaf onderdak aan enkele Jodinnen.

Familie Streekstra

Lea Cohen was in Dokkum, Nes en Engwierum ondergedoken

Lea Cohen

Bij Raard stortte een Mosquito neer, de inzittenden kwamen om

Mosquito

Er stortten meerdere Wellingtons in de gemeente neer

Wellington

Er kwamen hongerevacuees uit Diemen naar Holwerd.

Henk Teiwes

In januari 1945 werden in Dokkum twintig mannen gefusilleerd

Executie Woudweg Dokkum

In de dagen van de bevrijding gebeurden er ook nog rare dingen

Bevrijding

Ons Team

Reinder Postma

Auteur en onderzoeker

Yvonne te Nijenhuis

Auteur en onderzoeker

Doede Douma

Assistent medewerker

Reinder Tolsma

Corrector

Blog

Laat hier een bericht achter.

Dantumadeel

Op dit moment zijn we druk bezig met het bewerken van de verhalen van Dantumadeel. Een fors deel is al weer klaar en staat reeds in de lay-out. Wie belangstelling[…]

Read more

Meer titels

Het boek van Westdongeradeel is nog op voorraad. Tevens hebben we van de vermeerderde herdrukken van deel I en II over Kollumerland nog een klein aantal liggen. Dokkum en Oostdongeradeel[…]

Read more

Contact

Mail ons voor bestellingen of informatie

rhpostma4045@gmail.com

De contactformulier wordt hier getoond. Voor het activeren moet je de parameter ”shortcode contactformulier” instellen van het Aanpassing menu.